Ruimtelijk wonen in een levendige wijk

Tosca van der Most, woonconsulent, en buurt-huismeester Adel Salah zijn namens woningcorporatie Thuisvester nauw betrokken bij de (her)ontwikkelingen in Slotjes-Midden: “Bij renovatie- of nieuwbouwprojecten geven wij onze mening over wat nodig is om een wijk te creëren waar het fijn wonen is. Onze ervaringen en kennis over de wijk en zijn bewoners, spelen daarin een belangrijke rol. Natuurlijk zijn we er ook om de belangen van onze huurders te behartigen. Samen zorgen we ervoor dat het prettig wonen is in Slotjes-Midden!”

Sinds 2015 zijn er al 174 portieketagewoningen gerenoveerd in Slotjes-Midden. Daarnaast zijn of worden er in deelplannen vier tot en met zeven 231 woningen gesloopt. Hier komen 341 nieuwe woningen voor terug: 173 huurwoningen en 168 koopwoningen. De huurwoningen van Thuisvester beslaan dus een groot deel van het revitaliseringsproject Slotjes-Midden. Woonconsulent Tosca van der Most neemt je mee in wat er speelt onder de huidige bewoners. 

“Samen met een heel team van Thuisvester was ik betrokken bij de aanbesteding en plannen voor Slotjes-Midden”, vertelt Tosca van der Most, woonconsulent bij de woningcorporatie. “Eén van onze kernpunten bij de aanbesteding was: de bewoner staat centraal. Als er bouw- en renovatiewerkzaamheden plaatsvinden in een wijk, dan ondervinden bewoners daar hinder van. De bereikbaarheid van bepaalde straten kan tijdelijk minder zijn. Of er is overlast van verkeer, geluid of afval. Als woningcorporatie zijn wij er voor onze huurders; voor, tijdens en na een bouwproject. Het is fijn om samen te werken met andere partijen – zoals de aannemer en projectontwikkelaar – die óók rekening houden met de wijkbewoners.”

Volop veranderingen in de wijk

Na jaren van praten, plannen en voorbereiden is het slopen en bouwen inmiddels begonnen. De komende jaren verandert er veel in Slotjes-Midden. Er komen nieuwe huizen. En ook nieuwe bewoners. “Als er een sloopbesluit valt voor een bepaald complex, hebben bewoners anderhalf jaar de tijd om hun woning te verlaten”, legt Tosca uit. “Als ze dan op zoek gaan naar een nieuwe huurwoning komen zij vaak bovenaan de wachtlijst. Sloop geeft namelijk recht op een urgentiestatus. Gaan huurders ruim voordat de sloop begint al weg? Dan schakelt Thuisvester Gapph in; een leegstandsbeheerder die zorgt voor tijdelijke invulling van de woningen. Zo voorkomen we niet alleen leegstand, maar ook krakers of vandalisme. We willen namelijk dat het ook tijdens de werkzaamheden fijn wonen is in Slotjes-Midden.”

image alt

Allemaal voor een goed doel

De kracht van Slotjes-Midden is de ruime opzet en het groen, vindt Adel Salah. Als buurt- huismeester bij Thuisvester is hij bijna elke dag in de wijk te vinden. “Toen de wijk in de jaren ’50 gebouwd werd, was daar veel ruimte voor. Gelukkig krijgen deze zaken óók in het ‘nieuwe Slotjes-Midden’ veel aandacht. Bewoners vinden dat ook belangrijk, dat merken we aan alles. Daarnaast wordt de wijk straks levendiger. Er wordt – in alle segmenten; koop en (sociale) huur – meer woonruimte gecreëerd, zonder dat ruimtelijke gevoel te verliezen. In de nieuwe situatie wonen er dus meer mensen in Slotjes-Midden, en ook een meer gevarieerd publiek.”

Leefbaarheid in de wijk is prioriteit

Als betrokken corporatie houdt Thuisvester op een dynamische manier zicht op de woningen en complexen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Én op de wijk in het algemeen. Tosca: “We proberen in te spelen op wat er leeft. Samen met de gemeente houden we de wijk schoon en leefbaar. Daarnaast heeft de buurtcoach van de gemeente een bewonersgroep samengesteld, waarmee we proberen meer saamhorigheid en sociale verbinding te creëren in de wijk. Je moet het tenslotte samen doen!”

Op de hoogte

“Tijdens speciaal in het leven geroepen ‘pop-up spreekuurtjes’ beantwoord ik – samen met de wijkagent en handhavers – vragen”, gaat Adel verder. “Veel bewoners willen vooral weten waar zij aan toe zijn. Wat gaat er gebeuren met de wijk? En wat heeft dat voor invloed op hun persoonlijke situatie? Onder het genot van een kop koffie of thee, nemen we de tijd om hun vragen te beantwoorden. Daar wordt heel positief op gereageerd, mensen voelen zich gehoord. We maken nu zelfs plannen om hier tijdelijk een vaste ruimte voor in te richten. Midden in de wijk. Een plek waar mensen op gezette tijden terecht kunnen met vragen.”

  Naar het nieuwsoverzicht
  Meer over de wijken