Maak kennis met de ontwerper openbare ruimte

Miriam Kierkels-Stoop, ontwerper Openbare Ruimte bij de Gemeente Oosterhout, ging al in een vroeg stadium – nog voor de wijziging van het bestemmingsplan – aan de slag met het ontwerpen van de openbare ruimte voor het vernieuwde Slotjes-Midden. “Ik werk nauw samen met de andere projectleden, zoals de stedenbouwkundige en de adviseurs op gebied van groen, water, verkeer en civiele techniek”, vertelt ze. “Hierdoor wisten we al snel hoeveel ruimte nodig is voor alle functies, zoals wegen, parkeren, recreëren. De bebouwing kon hier nog op aangepast worden. Juist door de openbare ruimte en de bebouwing op elkaar af te stemmen, ontstaat één logisch geheel waarin alles klopt!”

Toen Miriam bij de gemeente Oosterhout kwam werken, was de woonwijk Slotjes-Midden al in ontwikkeling. “Voor de deelgebieden 4 tot en met 7 begon ik in 2016 met een blanco schetsvel, zodat ik echt kon zien welke mogelijkheden er lagen. Ieder ontwerp heeft natuurlijk voor- en nadelen. Samen met mijn collega’s in het projectteam streef ik naar het beste resultaat; het definitieve ontwerp moet er aantrekkelijk uitzien én alle belangrijke functies voor de openbare ruimte moeten een plek hebben. Bij alle nieuwe ontwerpfases, die steeds gedetailleerder worden, komen we dichter bij de kern.”

Rekenen, tekenen

Uit het stedenbouwkundig plan blijkt hoeveel woningen er straks (extra) komen in Slotjes-Midden. “Daaromheen gaat het projectteam aan de slag. Passen de benodigde wegen? Is er voldoende ruimte voor parkeren? Kunnen ook voetgangers en fietsers zich er veilig bewegen? Liggen alle benodigde kabels en leidingen nog op de goede plek? Een stevige klus om alle gebruikersfuncties binnen de beschikbare vierkante meters te realiseren. Ook omdat regels en normen voor de inrichting van openbare ruimte nu anders zijn dan in de jaren ’60, toen deze wijk is opgebouwd.”

image alt

Volwassen groen

Uiteindelijk draait alles om balans, stelt Miriam. Je wilt in je wijk ook veilig wandelen en fietsen, je hond uitlaten en kinderen buiten laten spelen. Bij het tekenen hebben we daarom geprobeerd ruime straten te creëren, waarin de bestaande volwassen bomen behouden blijven. Dat is belangrijk voor het klimaat in de stad. Daarnaast proberen we eenheid in het gebied te brengen. De straten – elk met hun eigen karakter qua bebouwing – richten we uniform in, zodat je steeds het gevoel hebt dat je nog in dezelfde wijk bent.”

image alt

Een gezonde wijk met groen karakter

Slotjes-Midden is straks een gezonde wijk met een groen karakter. Je kunt door de ruime straten – met veel volwassen bomen – richting het kanaal wandelen, waar een groene boulevard komt met een fietsverbinding. Deze Kanaalzone trekken we door richting de Tempelierstraat, waar we een  parkachtige zone inrichten met wandelpaden,  speelmogelijkheden en wadi’s (verlagingen in de bodem die regenwater opvangen en opnemen of afvoeren). Verschillende gebruiksfuncties komen er mooi samen. Een wadi vraagt namelijk om hoogteverschil, en reliëf in een groengebied leent zich ook heel goed om lekker te spelen.”

Klaar voor de toekomst

Voor deelgebied vier tot en met zeven ligt er nu een schetsontwerp. “De komende tijd gaan we dat definitief maken, door onze plannen voor de openbare ruimte aan te laten sluiten op de (toekomstige) bebouwing”, legt Miriam uit. “Met als eindresultaat: een fijne plek om te wonen en te leven. Een wijk met voldoende parkeergelegenheid, zónder dat je dat in de gaten hebt als je er rondloopt. Puur omdat het er zo ruim en groen is.”

*De gemeente richt de openbare ruimte onder andere in met bomen, heesters en grasstroken, parkeerplaatsen, afvalcontainers, lichtmasten, ruimte om te spelen, hondenuitlaatplaatsen, wandel- en fietspaden. Het ontwerp voor de openbare ruimte is nog in een schetsfase. De beelden geven een indruk van de sfeer, maar zullen in de verdere uitwerking nog Je kunt om die reden geen rechten ontlenen aan de sfeerbeelden.

  Naar het nieuwsoverzicht
  Meer over de wijken