Maak kennis met de architecten

Een frisse ‘nieuwe’ wijk met respect voor historie. Een groene wijk – letterlijk en figuurlijk – waar je straks als bestaande én nieuwe bewoner prettig en veilig woont. Daar wordt hard aan gewerkt in deelplan 4, 5, 6 en 7 van de herstructureringswijk Slotjes-Midden te Oosterhout. De architecten Maikel Willems (Humblé Martens & Willems architecten) en Marco Weijers (CroonenBuro5) sloegen de handen ineen voor het ontwerp van de woningen in deze 4 deelgebieden: “De nieuwe wijk wordt eigentijds en duurzaam, zonder de ziel van de bestaande wijk te verliezen.”

“Alsof het er altijd al zo heeft gestaan”

340 huishoudens een fijn thuis geven in de wijk Slotjes-Midden, Oosterhout. Een mooie uitdaging. De architecten Maikel Willems (Humblé Martens & Willems architecten) en Marco Weijers (CroonenBuro5) delen hun visie: “We willen de wijk natuurlijkheid en vanzelfsprekendheid meegeven. Dat men over vijf jaar denkt: het heeft er altijd zo gestaan. Dat zou echt het mooiste compliment zijn.”

Slotjes-Midden in Oosterhout is een typische wederopbouwwijk uit de jaren zestig, vertelt Maikel. “Het was eigenlijk een groot ‘stempelwerk’: dezelfde plattegrond werd vaak herhaald. De wijk kan een opfrisbeurt goed gebruiken, zowel ruimtelijk als bouwkundig. Maar wel met respect voor de huidige situatie want de bewoners van Slotjes-Midden hebben veel binding met de bestaande woonwijk. De originele wijk vormt daarom het uitgangspunt in ons ontwerp. Ons doel is om de wijk Slotjes-Midden op een natuurlijke manier te herstructureren en volledig toekomstbestendig te maken.”

Duurzaamheid

Ook met het oog op duurzaamheid is het goed om de natuur een plek te geven in dit project. Het besef dat we duurzaam moeten omgaan met onze toekomst is voor iedereen duidelijk. Een duurzame omgeving met duurzame gebouwen; het is tegenwoordig net zo belangrijk als constructie, aldus Marco. Uiteraard voldoet deze wijk straks aan alle eisen en wensen van deze tijd. De gasloze woningen worden energieneutraal gebouwd. Ze worden bovendien toekomstbestendig en geschikt voor meerdere doelgroepen en ook dat is duurzaam.”

image alt

Openbare ruimte

Parkeergelegenheid realiseren we zoveel als mogelijk binnen de bouwblokken. Waar dit niet mogelijk is wordt de auto geparkeerd in de openbare ruimte. Sinds de jaren ’60 is er in Slotjes-Midden heel veel groen aangeplant; er staan veel volwassen bomen die het karakter van de wijk typeren. Ze blijven zoveel mogelijk behouden. Want wat al goed is, hoef je niet opnieuw te maken. In de openbare ruimte komt de nadruk namelijk dus écht op groen.”

image alt

Een natuurlijke omgeving

Het plan is bovendien om het kanaal méér bij de wijk te betrekken. Aan het kanaal komen grotere appartementengebouwen; om de wijk zelf wat ‘luchtiger’ te maken, parkeerdruk te verlichten én om de entree van Oosterhout een nieuwe smoel te geven. Maikel: “De groene zone langs het kanaal wordt nu alleen gebruikt door mensen die er hun hond uitlaten. De eerste ideeën van de gemeente over het groen zijn veelbelovend en sluiten prachtig aan bij de ambities die we gezamenlijk voor ogen hebben.

image alt

Creatieve variatie

Het bestemmingsplan is vastgesteld. De architecten staan op het punt om de verschillende fases verder uit te werken. “Een groot deel van de wijk bestaat uit conceptwoningen. Aan ons de taak om daar iets bijzonders van te maken”, vertelt Maikel. “We gaan met baksteen werken; een robuust materiaal dat met de jaren alleen maar mooier wordt. De woningen krijgen een uniforme stijl, met creatieve variaties op detailniveau. Af en toe een verlengde gevel, een afwijkend dak, een variatie in de kleur baksteen of in de raampartijen. Ogenschijnlijk kleine dingen, die wel heel bepalend zijn voor de sfeer en uitstraling. Ze zorgen tegelijkertijd voor schwung én samenhang in de wijk. Dat voel je straks ook als je er rondloopt.”

  Naar het nieuwsoverzicht
  Meer over de wijken