Concept stedenbouwkundig plan

19 augustus '19

Over de visie van Slotjes-Midden heb je op de website misschien al wat informatie kunnen vinden. Nu is ook het stedenbouwkundig plan in concept klaar. Omdat het nog een concept is betekent dit dat er nog zaken kunnen gaan veranderen, maar toch vertellen we je graag alvast wat meer over de nieuwe structuren van de wijk.

Het plan in hoofdlijnen

De hoofdstructuur van het nieuwe plan bestaat uit de kanaalzone, de Loevensteinlaan en de Tempeliersstraat. Het aantal woonblokken in de wijk wordt verminderd. Het aantal woningen dat hiermee komt te vervallen wordt straks ‘terug’ gebouwd aan het Wilhelminakanaal in de appartementencomplexen. Deze complexen sluiten aan op de naastgelegen rijwoningen. De gebouwen krijgen aan iedere zijde appartementen, waardoor er geen achterkanten naar de wijk zijn gedraaid.

Kanaalzone

Het aantal woonblokken in de wijk wordt verminderd. Het aantal woningen dat hiermee komt te vervallen komt ‘terug’ aan het Wilhelminakanaal in de appartementencomplexen. Deze complexen sluiten aan op de naastgelegen rijwoningen. De gebouwen krijgen aan iedere zijde appartementen, waardoor er geen achterkanten naar de wijk zijn gedraaid.

Loevensteinlaan

Het aantal (portiek-)flatjes met woningen aan de Loevensteinlaan wordt verminderd. In de nieuwe situatie komen meer rijwoningen bestaande uit twee woonlagen met een schuin dak. Hierdoor wordt de straat gekenmerkt door lage bebouwing met een breed wegprofiel en veel bomen.

Tempeliersstraat

Ook de Tempeliersstraat krijgt een groene invulling. In het midden komt een groenstrook en een wadi (een wateropvang) met daarlangs hoge bomen. Door deze invulling en het toepassen van gevarieerde gevels met grote daken, wordt het wonen aan de groenstrook extra benadrukt.

Wilhelminakanaal