Start verkoop en nieuwe prijsindicaties

21 december '21

De verkoop van de 12 2 onder 1 kapwoningen in de Groene Tempelier start begin 2022 (definitieve datum volgt). Op de website vind je de nieuwe prijsindicaties. Deze zijn hoger dan voorheen. In dit bericht leggen we uit waarom.

image alt

Aangepaste koopsomindicaties

In juni 2021 zijn de eerste beelden van de 2 onder 1 kapwoningen in de Groene Tempelier op de website geplaatst, met daarbij een indicatie van de vanaf-prijzen. Deze waren gebaseerd op de inzichten en aannames van dat moment. In de periode tot en met nu zijn zowel de bouwkosten als de kosten van bouwmaterialen fors blijven stijgen. Datzelfde geldt voor de prijzen op de woningmarkt. De koopsomindicaties voor deze 12 woningen zijn daar nu op aangepast. Je vindt de nieuwe indicaties bij het woningaanbod op de website.

Waarom zijn de definitieve prijzen niet meteen bekend?

We willen graag dat je zo snel mogelijk weet dat er een nieuwbouwproject aan komt. Zo is er voldoende tijd om je goed te oriënteren alvorens de verkoop start. Op het moment dat het project wordt aangekondigd is het schetsontwerp klaar. Achter de schermen gebeurt wordt daarna nog veel werk verzet. Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarin de precieze details worden vastgelegd en er worden afspraken gemaakt met de aannemer. Hoewel we vooraf een zo goed mogelijke inschatting maken, kan het zijn dat bijvoorbeeld de waarde van de woning gedurende de tijd verandert of dat er een andere aanleiding is om de prijzen aan te passen. Op het moment dat alle details zijn uitgewerkt, wordt de verkoopprijs definitief vastgesteld.

Goed voorbereid Financiële check
Over het proces Een woning kopen